Kalendarz wydarzeń

Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym SAFEAST

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza do udziału w kursie „Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym SAFEAST” w ramach projektu „Profesjonalizm i bezpieczeństwo w chirurgii i ginekologii onkologicznej – praktyczne kursy dla lekarzy”.

Kurs składa się z dwóch modułów:

Moduł I obejmuje:

- protokoły przekazania i opieki okołooperacyjnej pacjentów chirurgicznych,

- interdyscyplinarna opieka nad pacjentem chirurgicznym w zakresie okołooperacyjnym,

- zarządzanie w zespole interdyscyplinarnym opiekującym się pacjentem chirurgicznym w sytuacji stresowej,

- przekazywanie niepomyślnych wiadomości,

- współpraca i efektywna komunikacja w zespole interdyscyplinarnym opiekującym się pacjentem chirurgicznym.

Moduł II obejmuje:

- interdyscyplinarne leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym,

- błąd, zdarzenie niepożądane. Zdarzenie alarmowe-jak analizować (kultura „no blame”), informować, raportować, unikać,

- stres, a zespół interdyscyplinarny,

- stany nagłe w chirurgii.

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć dydaktycznych w tym, 13 godzin teoretycznych i 19 godzin praktycznych.

Zajęcia będą prowadzone w formie seminariów, warsztatów, zajęć symulacyjnych.

Metody prowadzenia kursu: drzewko decyzyjne, scenariusze symulacyjne, pacjenci symulowani.

Część teoretyczna kursu będzie prowadzona zdalnie na platformie zoom. Część praktyczna będzie prowadzona w formie kontaktowej w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Kurs w ramach projektu skierowany jest dla lekarzy, rezydentów zamieszkujących na terenie Polski.

Kryteria premiujące uwzględniane podczas rekrutacji:

 1. Specjalizacja: ginekologia, położnictwo, anestezjologia, intensywna terapia, chirurgia ogólna, torakochirurgia, chirurgia naczyniowa + 2 pkt
 2. Specjalizacja z innych dziedzin zabiegowych + 1pkt
 3. Niepełnosprawność + 1 pkt

Pełne wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 1. bezpłatny kurs 
 2. certyfikatukończenia kursu
 3. możliwość uzyskania punktów edukacyjnych
 4. cateringoraz przerwy kawowe
 5. możliwość zwrotu kosztów dojazduoraz zapewnienie noclegówdla osób spoza Lublina (szczegółowe warunki określone w regulaminie, dostępnym na stronie projektu).

Kursy prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę Uniwersytetu Medycznego, w sposób dostarczający najbardziej aktualnej wiedzy w obszarze diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych najczęściej występujących w społeczeństwie. 

część teoretyczna kursu: 01-02.10.2022 r.

część praktyczna kursu: 22-23.10.2022 r. bądź 05-06.11.2022 r.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na kurs oraz harmonogram kursów dostępne są na stronie internetowej projektu: 

http://umlub.pl/uczelnia/fundusze-europejskie/projekty-realizowane-w-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/profesjonalizm-i-bezpieczenstwo-w-chirurgii-i-ginekologii-onkol/

 

Biuro Projektu czynne jest dla Uczestników/czek Projektu w godz. 8.00 – 15.00

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

II piętro, pok. 245

Katarzyna Olszak – koordynator projektu, tel. 81/ 448-50-30                                                

e-mail: katarzyna.olszak@umlub.pl

 

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

 • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
 • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
 • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
 • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
 • ...

Czytaj więcej ...

Partnerzy