Szanowni Państwo

Prezes NFZ opublikował  projekty zarządzenia zmieniające wycenę procedur chirurgicznych.

W odpowiedzi na te projekty, Konsultant Krajowy ds. chirurgii ogólnej, Prof. Grzegorz Wallner, w porozumieniu z Towarzystwem Chirurgów Polskich wystosował pismo do Prezesa NFZ.

Poniżej pełna treść pisma z załącznikiem opisującym uwagi do proponowanych zmian.

 

Szanowny Pan

Filip Nowak,

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,

(Do wiadomości Ministerstwa Zdrowia, Prezesa TChP)

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 28 czerwca 2024 roku projektów zarządzenia NFZ - w sprawie poniższych zarządzeń w załączniku przedstawiam moje szczegółowe uwagi

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner

Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej

 

 1. Projekt zarządzenia z dnia 28 czerwca 2024 roku: zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych. Moje uwagi dotyczą obszaru projektu zarządzenia:

1) w Katalogu produktów, w części II Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG):

 1. a) utworzono nowe grupy:

- F30 Kompleksowe i duże zabiegi jelita grubego z procedur z grup: F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego i F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego,

- F37 Diagnostyczne i małe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego z procedur z grupy F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,

- F38 Średnie i endoskopowe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego z procedur z grup: F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego i F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,

 1. b) usunięto grupy: F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego, F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego, F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,
 2. c) określono limit liczby dni finansowanych grupą w 4 JGP, w tym 1 nowej grupy, a w pozostałych grupach dokonano aktualizacji,
 3. d) dokonano aktualizacji wartości osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą dla grup, dla których został on określony,
 4. e) wprowadzono nowe taryfy w funkcjonujących dotychczas 9 JGP.

2) w Warunkach rozliczania produktów:

 1. a) wprowadzono charakterystykę grupy F30 Kompleksowe i duże zabiegi jelita grubego z procedur z grup: F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego oraz F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego. Do charakterystyki grupy wprowadzono również 4 procedury ICD-9 (45.93 Zespolenie jelito cienkie-jelito grube – inne, 45.951 Zespolenie do odbytu, 46.011 Ileostomia pętlowa, 46.14 Odłożone otwarcie kolostomii) określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 870, z późn. zm.) dla onkologicznych świadczeń kompleksowych KON-JG, które dotychczas funkcjonowały jako procedury kierunkowe w grupie F32 wyłącznie w KON-JG,
 2. b) wprowadzono charakterystykę grupy F37 Diagnostyczne i małe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego z procedur z grupy F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,
 3. c) wprowadzono charakterystykę grupy F38 Średnie i endoskopowe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego z procedur z grup: F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego i F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,
 4. d) przeniesiono procedurę 48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy – inna z grupy F93 Średnie zabiegi odbytu do grupy F94 Małe zabiegi odbytu i odbytnicy,
 5. e) wyodrębniono listę procedur kierunkowych dla grupy F32O Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego w rozpoznaniach nowotworów złośliwych (w związku z likwidacją grupy F32 i wspólnej dla nich listy F32kon),
 6. f) w założeniach definiujących charakterystyki wybranych grup w miejsce dotychczasowego warunku dotyczącego wskazania rozpoznania zasadniczego z listy F32kon (która przestała funkcjonować) wprowadzono warunek wskazania rozpoznania zasadniczego z analogicznej listy F30kon,
 7. g) do listy dodatkowej sekcji F dodano listę dodatkową F2.
 8. Projekt zarządzenia z dnia 27 czerwca 2024 roku: zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Moje uwagi dotyczą obszaru projektu zarządzenia: 
 1. c) w obszarze chorób przewodu pokarmowego (sekcja F i PZF01 – PZF12) zmiany polegające na implementacji nowych taryf, modyfikacji i utworzeniu nowych grup z połączenia grup podobnych kosztowo:

- F05 Diagnostyczne i małe zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego z grupy F04 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego oraz procedur z grup F13 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy oraz F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,

- F06 Średnie i endoskopowe zabiegi górnego odcinka przewodu pokarmowego z procedur z grup F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy, F13 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy i F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,

- F37 Diagnostyczne i małe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego z grupy F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,

- F38 Średnie i endoskopowe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego z procedur z grup F22 Duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego, F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego, F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego i procedury z grupy F44 Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej,

- F30 Kompleksowe i duże zabiegi jelita grubego z grup F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego i procedur z grup F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego,

- PZF13 Kompleksowe i duże zabiegi jelita grubego < 18 r.ż. z procedur z grup F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego, PZF04 Kompleksowe zabiegi jelita grubego < 18 r.ż. F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego,

- usunięto grupy F04 Diagnostyczne i małe zabiegi przewodu pokarmowego, F13 Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy, F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego, F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego, F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego, PZF04 Kompleksowe zabiegi jelita grubego < 18 r.ż.,

Uwagi natury ogólnej. 

Po raz kolejny jednostki chirurgii ogólnej są traktowane dyskryminująco. Grzech pierwotnej „złej” wyceny procedur ogólnochirurgicznych w stosunku do innych dyscyplin zabiegowych w kolejnych latach jest stale powielany. Zdecydowanie zaniżona wycena większości procedur chirurgicznych stale skutkuje ujemnym bilansem finansowym jednostek chirurgii ogólnej, co przekłada się również na niekorzystny wynik finansowy szpitali. Proponowane w projektach zrządzenia Prezesa NFZ obniżenie wyceny procedur zabiegowych wskazanych powyżej i wymienionych wraz z uwagami w załączniku dołączonym do tego maila odbija się zdecydowanie negatywnymi emocjami i reakcjami środowiska chirurgów polskich. Jako członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i jednocześnie Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej i jako przedstawiciel tego środowiska zgłaszam zdecydowany sprzeciw wszelkim próbom obniżania finansowania wymienionych powyżej w obu projektach zarządzenia procedur zabiegowych endoskopowych i chirurgicznych dotyczących zarówno górnego, jak i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Niestety stale obserwujemy premiowanie innych dyscyplin zabiegowych kosztem chirurgii. Absolutnie nie zgadzamy się z likwidacją współczynników korygujących zabiegów chirurgicznych w zakresie układu pokarmowego, a jednocześnie wprowadzanie korzystnych współczynników korygujących dla neurochirurgii, urologii, ortopedii itp. Skandaliczne obniżenie finansowania dotyczy zabiegów resekcyjnych jelita grubego o koło 27% (obniżenie wyceny i likwidacja współczynnika korygującego z 1,2 do 1.0), zabiegów endoskopowych ablacyjnych jelita grubego o około 50%. W mojej opinii jako Konsultanta Krajowego, a jestem również wyrazicielem opinii członków Towarzystwa Chirurgów Polskich i całego środowiska chirurgów polskich - zdecydowanie przyczyni się to do niepokojów wśród lekarzy i odbędzie kosztem naszych pacjentów. Oba projekty zarządzenia Prezesa NFZ powołują się na rekomendacje AOTMiT - niestety brak jest w nich merytorycznego uzasadnienia obniżenia wycen analizowanych procedur. Należy się spodziewać, że sprawa obniżenia wyceny procedur chirurgicznych - jak w projektach zarządzenia Prezesa NFZ, w najbliższym czasie stanie się medialnie głośna. 

Uwagi konsultanta

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

 • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
 • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
 • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
 • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
 • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Partnerzy