Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że funkcję Prezesa TChP w kadencji 2023-2025 pełni Prof. Krzysztof Zieniewicz.

Podczas Walnego Zebrania TChP we Wrocławiu insygnia władzy przekazał mu ustępujący Prezes Prof. Wojciech Kielan.

Życzymy powodzenia nowemu Prezesowi

pic 3   pic 5

Zapraszamy do zapoznaia się ze sprawozdaniem Zarządu Głównego za kadencję 2021-2023

Sprawozdanie

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym program 71 Kongresu TChP

Program wersja ostateczna

Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich popiera  kandydaturę Pana Profesora Mansura Rahnama do Rady Doskonałości Naukowej II Kadencji 2024-2027 w dyscyplinie nauki medyczne .
 
 
Z poważaniem
Wojciech Kielan

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją programu szczegółowego 71 Kongresu TChP

Program szczegółowy

Biuro ZG TChP

Szanowni Państwo, członkowie Stowarzyszenia

Zwracam się z prośbą o zweryfikowanie swoich danych ( głównie adresów e-mail) w systemie RADON. Termin upływa 31 lipca, tj. w najbliższy poniedziałek. Jest to konieczne ze względu na zbliżające się wybory do RDN - Rady Doskonałości Naukowej, która działa na rzecz rozwoju nauki ( uzyskanie stopni i tytułów naukowych). Brak w systemie prawidłowego adresu e-mail uniemożliwi wzięcie udziału w wyborach, pozbawiając Państwa prawa głosu. Karty wyborcze będą przesyłane na zaaktualizowane adresy mailowe.
Dla ułatwienia podaję link do strony https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn23/voter/list
oraz schemat procedury aktualizacji danych w systemie RADON
1. imię i nazwisko
- szukaj
- zweryfikuj dane
2. wpisz pesel
- akceptuj regulamin
- dalej
3. komunikat o braku e-mail
- zgłoś do aktualizacji

Dziękuję i łączę pozdrowienia dla wszystkich Państwa

Prof. Adam Dziki

Miło nam poinformować o wielkim wyróżnieniu dla Sekretarza Generalnego TChP, Prof. Adama Dzikiego. 

Został zaproszony do wygłoszenia wykładu "‪Gardner W. Smith, M.D. Lectureship" w Uniwersytecie Johns Hopkins w Baltimore w październiku tego roku ‪w Department of Surgery - Grand Rounds. Będzie to jedyny wykład w tym dniu w Johns Hopkins. To duży zaszczyt dla Pana Profesora i docenienie polskiej chirurgii. 

Gratulacje

Biuro ZG TChP

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Z wielką radością pragniemy poinformować o ważnym osiągnięciu naszego czasopisma "Polski Przegląd Chirurgiczny / Polish Journal of Surgery" (ISSN: 0032-373X). Po trzech latach obecności i oceny w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) wchodzącej w skład Web of Science, zdobyliśmy odpowiedni wskaźnik wpływu oraz uzyskaliśmy kwalifikację do nadania Impact Factor. W raporcie Journal Citation Report 2023 nasze czasopismo Polski Przegląd Chirurgiczny otrzymało Impact Factor wynoszący 0,6.

Wskaźnik Impact Factor jest uznawany za jedno z najważniejszych narzędzi pomiaru wpływu i znaczenia czasopisma w globalnym środowisku naukowym. Osiągnięcie Impact Factor stanowi potwierdzenie wysiłków, jakie Redakcja czasopisma oraz Wydawca Index Copernicus wkładają w publikację i promocję innowacyjnych badań oraz rozwiązań w dziedzinie chirurgii, zarówno z polskich, jak i zagranicznych ośrodków medycznych i badawczych.

Wskaźnik Impact Factor przynosi wiele korzyści zarówno czasopismu, jak i autorom publikującym w nim swoje prace. Oto kilka z tych korzyści:

  1. Prestiż i uznanie: Impact Factor stanowi miarę jakości naukowej czasopisma. Posiadanie Impact Factor potwierdza znaczenie czasopisma i świadczy o jego wpływie na rozwój danej dziedziny nauki, a także o międzynarodowym uznaniu.
  2. Zwiększona widoczność i cytowalność prac: Czasopisma o wysokim Impact Factor przyciągają uwagę badaczy i naukowców z całego świata, którzy poszukują aktualnych i istotnych publikacji do cytowania w swoich własnych pracach. Autorzy publikujący w czasopismach o wysokim Impact Factor zwiększają widoczność swoich badań.
  3. Dotarcie do szerszego grona naukowców: Impact Factor ma bezpośredni wpływ na dotarcie do szerszego środowiska naukowego, co sprzyja wymianie wiedzy, naukowym dyskusjom oraz nawiązywaniu nowych kontaktów.
  4. Wspieranie rozwoju kariery naukowej: Artykuły opublikowane w czasopismach o wysokim Impact Factor są uznawane za istotne osiągnięcia, które mogą przyczynić się do awansu zawodowego, uzyskania grantów badawczych oraz zdobycia reputacji ekspertów w danej dziedzinie.
  5. Zwiększenie punktacji MEiN: Wartość Impact Factor ma bezpośredni wpływ na wynik punktowy czasopisma w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Aktualnie "Polski Przegląd Chirurgiczny" posiada 100 punktów w tym wykazie. Dzięki Impact Factor istnieje duża szansa na uzyskanie wyższego wyniku.

Chcielibyśmy podkreślić, że pomimo osiągnięcia tego strategicznego celu, Redakcja i Wydawca Index Copernicus deklarują kontynuację konsekwentnej polityki wydawniczej, opartej na wysokich standardach publikacji naukowych oraz dalszy rozwój czasopisma. Oczekujemy z niecierpliwością nowych artykułów i badań, które mogą wnieść istotny wkład w rozwój czasopisma i przyczynić się do wzrostu Impact Factor w kolejnych latach. Liczymy również na dalsze cytowanie już opublikowanych prac.

Dziękujemy za Państwa wsparcie, które przyczynia się do funkcjonowania "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego / Polish Journal of Surgery" (ISSN: 0032-373X) na najwyższym poziomie, promowania innowacyjnych badań oraz wzrostu znaczenia środowiska naukowego skupionego wokół Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Z wyrazami szacunku,

Redaktor Naczelny Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z programem 71 Kongresu TChP.

Program może jeszcze ulegać modyfikacjom.

Wersja programu na dzień 28.06.2023.

Program szczegółowy

Biuro ZG TChP

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Partnerzy