1720725721540 wr1 3822

 

Szanowni Państwo

W dniu 11.07.2024 odbyła się konferencja prasowa Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wydarzenia ostatniego tygodnia, kiedy NFZ obniżył wycenę kilku istotnych dla pacjentów i lekarzy procedur chirurgicznych, sprawiły, że nasze Towarzystwo nie mogło pozostać bierne. Efektem silnej mobilizacji i współpracy całego Zarządu Głównego była min dzisiejsza konferencja prasowa.

Celem jej było przedstawienie opinii publicznej największych problemów, z którymi od lat mierzy się polska chirurgia.

W konferencji wzięli udział:

Prof. dr hab. n med. Krzysztof Zieniewicz Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prof. dr hab. n med. Grzegorz Wallner Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii, Prof. dr hab. n med. Wiesław Tarnowski Prezes Elekt Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prof. dr hab. n med. Adam Dziki Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prof. dr hab. n med. Tomasz Banasiewicz Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, dr hab. n med. Michał Mik, prof. UM, Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lek. med. Zofia Orzeszko Prezes Elekt Koła Młodych Chirurgów

Zostały poruszone następujące tematy:

 1. Niedofinansowanie w chirurgii jako wieloletni proces
 2. Problem Kadrowy w chirurgii
 3. Marginalizowanie roli chirurgii w systemie ochrony zdrowia
 4. Rozliczenia i jakość w chirurgii, wyliczenia vs realne koszty
 5. Modyfikacja systemu edukacyjnego młodych lekarzy, więcej szkoleń i perspektyw rozwoju
 6. Chirurgia ogólna widziana oczami młodych chirurgów, co wymaga poprawy

Przedstawiciele Towarzystwa Chirurgów Polskich zaprezentowali dziennikarzom najważniejsze postulaty, które mogą pomóc uzdrowić polską chirurgię:

 1. Monitorowanie jakości leczenia chirurgicznego poprzez ocenę efektów leczenia.
 2. Poprawa dostępności nowoczesnych metod operacyjnych.
 3. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych lekarzy na rzecz większej ilości czasu dla pacjenta.
 4. Reforma szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego.
 5. Wsparcie systemu szkolenia lekarzy w zakresie nowoczesnych metod leczenia chirurgicznego.
 6. Pilne urealnienie wyceny procedur chirurgicznych w oparciu o ścieżkę opieki nad pacjentem.
 7. Uwolnienie limitów na zabiegi chirurgiczne.
 8. Powołanie zespołu z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Chirurgów Polskich, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na rzecz poprawy opieki chirurgicznej.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej tutaj

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym TChP o sytuacji polskiej chirurgii.

Komunikat prasowy

Szanowni Państwo

Prezentujemy listy popierające stanowisko Towarzystwa Chirurgów Polskich w sprawie obniżenia wyceny kilku procedur chirurgicznych przez NFZ.

Pismo nadesłały władze Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych oraz Konsultant krajowy ds. chirurgii onkologicznej, Prof. Wojciech Zegarski.

OZPCiOO pismo poarcia

Pismo konsultant krajowy ch. onkol.

We wtorek, 9 lipca, doszło do spotkania prezesów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Reprezentanci środowiska chirurgów zgodzili się na potrzebę wyższego finansowania świadczeń w proponowanej kwocie ponad 1 mld zł w skali roku. Wskazali na konieczność wspólnych rozmów dotyczących sposobu obliczania wyceny procedur. Szczególną uwagę zwrócono na pięć grup procedur, których wycena została obniżona, i które stanowić będą przedmiot dalszych pilnych analiz. Wycena 77 na 83 analizowane grupy świadczeń została podwyższona, co przyjęto z uznaniem.

Aby nie opóźniać wprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla działania oddziałów chirurgicznych funduszy, strony zgodziły się, że nowe wyceny świadczeń w chirurgii wejdą w życie w zaplanowanym terminie, czyli z mocą obowiązywania od 1 lipca 2024 r.

Jednocześnie powołana zostanie specjalna grupa robocza, złożona z ekspertów każdej ze stron, która jeszcze raz wnikliwie przyjrzy się wycenie pięciu grup świadczeń, analizując zarówno dane zebrane ze szpitali przez AOTMiT, jak i realne koszty wykonania tych procedur we wszystkich grupach pacjentów.

Strony spotkają się ponownie we wrześniu, aby poznać wyniki i wnioski z pracy grupy roboczej. 

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy list Prezesa TChP, Prof. Krzysztofa Zieniewicza wysłany w dniu dzisiejszym, 5 lipiec, w południe na adres Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pismo do NFZ

List otwarty polskich chirurgów

NFZ zmieniając wyceny procedur chirurgicznych pogłębi dramatyczny stan kadrowy polskiej chirurgii i utrudni dostęp pacjentom do operacji chirurgicznych.

Oddziały chirurgiczne w Polsce to miejsce, gdzie wykonuje się najwięcej zabiegów operacyjnych, w tym zdecydowaną większość operacji ratujących życie pacjentów. Ich funkcjonowanie jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kraju, codziennie odbywa się w nich kilka tysięcy operacji. Prawidłowe funkcjonowanie oddziałów chirurgicznych to również podstawa udzielania pomocy medycznej w sytuacjach klęsk, katastrof czy innych masowych zdarzeń.

Niestety, od lat obserwujemy postępujące marginalizowanie roli i miejsca chirurgii. Wyceny procedur chirurgicznych są często poniżej realnych kosztów ich wykonania, oddziały chirurgiczne, chcące leczyć dobrze wszystkich pacjentów wymagających leczenia operacyjnego, są jednymi z najbardziej deficytowych oddziałów Szpitali. Działalność tych oddziałów jest powodem zwiększających się zadłużeń szpitali. Powoduje to, iż praca chirurgów, kiepsko przez szpitale wyceniana i opłacana, traktowana jako „zło konieczne” staje się coraz bardziej frustrująca i mniej atrakcyjna. Najlepszym tego potwierdzeniem, choć dramatycznie smutnym i groźnym, jest zmniejszanie się liczby aktywnych chirurgów, coraz wyższa średnia wieku w tej grupie zawodowej (prawie 60 lat!) oraz fakt, iż połowa miejsc dla młodych lekarzy chcących specjalizować się w chirurgii jest nieobsadzona. Nie ma chętnych do robienia tej specjalizacji! Młodzi ludzie doskonale widzą, jak traktowana jest ta kluczowa specjalizacja medyczna i nie chcą wiązać z nią swojej przyszłości. Realnie, tak po prostu, oznacza to, że za kilka lat część osób w stanie zagrożenia życia, potrzebujących pomocy, może tej pomocy po prostu nie dostać i umrzeć szukając bezskutecznie ratunku.

Szanowni Państwo

Prezes NFZ opublikował  projekty zarządzenia zmieniające wycenę procedur chirurgicznych.

W odpowiedzi na te projekty, Konsultant Krajowy ds. chirurgii ogólnej, Prof. Grzegorz Wallner, w porozumieniu z Towarzystwem Chirurgów Polskich wystosował pismo do Prezesa NFZ.

Poniżej pełna treść pisma z załącznikiem opisującym uwagi do proponowanych zmian.

 

Szanowny Pan

Filip Nowak,

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,

(Do wiadomości Ministerstwa Zdrowia, Prezesa TChP)

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 28 czerwca 2024 roku projektów zarządzenia NFZ - w sprawie poniższych zarządzeń w załączniku przedstawiam moje szczegółowe uwagi

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner

Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej

 

 1. Projekt zarządzenia z dnia 28 czerwca 2024 roku: zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych. Moje uwagi dotyczą obszaru projektu zarządzenia:

1) w Katalogu produktów, w części II Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG):

 1. a) utworzono nowe grupy:

- F30 Kompleksowe i duże zabiegi jelita grubego z procedur z grup: F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego i F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego,

- F37 Diagnostyczne i małe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego z procedur z grupy F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,

- F38 Średnie i endoskopowe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego z procedur z grup: F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego i F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,

 1. b) usunięto grupy: F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego, F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego, F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego,
 2. c) określono limit liczby dni finansowanych grupą w 4 JGP, w tym 1 nowej grupy, a w pozostałych grupach dokonano aktualizacji,
 3. d) dokonano aktualizacji wartości osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą dla grup, dla których został on określony,
 4. e) wprowadzono nowe taryfy w funkcjonujących dotychczas 9 JGP.

baner czwartki chirurgiczne 2024 1920x724 TChP

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej już edycji programu edukacyjnego Czwartki Chirurgiczne. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 3 unikatowe spotkania ze specjalistami z całej Polski.

Najbliższy wykład, który odbędzie się 20 czerwca o godzinie 20:00, pt. „Operacja przepukliny pachwinowej – czy lepiej operować klasycznie czy może jednak laparoskopowo?” poprowadzi opiekun merytoryczny projektu Prof. Adam Dziki, a jego gośćmi będą: Dr n. med. Mateusz Zamkowski oraz Dr hab. Marcin Włodarczyk. Udział w programie to wyjątkowa możliwość edukacji i dyskusji na istotne tematy. Zachęcamy do pobierania materiałów z poprzednich wideoszkoleń.

Rejestracja dostępna na stronie www.czwartkichirurgiczne.pl

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
 
zgodnie z zapowiedziami podczas Warszawskiej Wiosny Bariatrycznej przesyłamy link do ankiety dotyczącej podsumowania działalności ośrodków bariatrycznych w 2023 roku.
 

https://docs.google.com/forms/d/1JxBDoJEH2huqhcYJ6nLWwDM2EtywMf0g5S8GfXHvvuc/edit

Aktualna lista ośrodków bariatrycznych zamieszczona na stronie Sekcji jest już nieaktualna. 
Powstało wiele nowych oddziałów, część starych przestała funkcjonować jako ośrodki bariatryczne - wymaga to uporządkowania i aktualizacji.
 
Wypełnienie poniższej ankiety, będzie stanowić podstawę do umieszczenia Państwa ośrodka na aktualnej liście ośrodków bariatrycznych w Polsce. 
Zaproszenie jest kierowane do ośrodków realizujących świadczenia w ramach NFZ jak również świadczenia komercyjne.
 
Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 30 czerwca 2024 roku.
Po tym terminie nie będzie już możliwości uzupełnienia danych.
 
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt,
 
Pozdrawiam,
 
Piotr Major
Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

 • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
 • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
 • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
 • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
 • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Partnerzy