SK艁AD ZARZ膭DU G艁脫WNEGO TChP w kadencji 2019-2021

prof. Marek Jackowski 鈥 PREZES 

prof. Wojciech Kielan - PREZES ELEKT

Cz艂onkowie Prezydium zostan膮 wybrani na I posiedzeniu ZG TChP w dniu 23 wrze艣nia

 

Cz艂onkowie ZG TChP w kadencji 2019-2021

 1. prof. Andrzej Budzy艅ski
 2. prof. Adam Dziki
 3. prof. Zbigniew Ga艂膮zka
 4. prof. Krzysztof Grabowski
 5. prof. Aleksander Konturek
 6. prof. Krzysztof Leksowski
 7. prof. Zbigniew Lorenc
 8. prof. Piotr Richter
 9. prof. Janusz Strzelczyk
 10. prof. Krzysztof Zieniewicz

Przewodnicz膮cy Oddzia艂贸w Terenowych w kadencji 2019-2021:

1.Oddzia艂 Bia艂ostocki 鈥 prof. Jacek Dadan
2.Oddzia艂 Bydgosko - Toru艅ski - dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
3.Oddzia艂 Dolno艣l膮ski - dr hab. n. med. Pawe艂 Domos艂awski
4.Oddzia艂 Gda艅ski 鈥 dr hab.n.med. Stanis艂aw Ha膰
5.Oddzia艂 Krakowski - dr. n. med. Czes艂aw Osuch
6.Oddzia艂 Lubelski 鈥 prof. Barbara Madej- Czerwonka
7.Oddzia艂 艁贸dzki - prof. Krzysztof Ko艂omecki
8.Oddzia艂 Opolski - dr n. med. Jacek Hobot
9.Oddzia艂 Podkarpacki - dr n. med. Szymon Niemiec
10.Oddzia艂 艢l膮ski 鈥 prof. Marek Kawecki
11.Oddzia艂 艢wi臋tokrzyski - dr n. med. 艁ukasz Nawacki
12.Oddzia艂 Warmi艅sko - Mazurski 鈥 prof. Jadwiga Snarska
13.Oddzia艂 Warszawski - Prof. dr hab.n.med. Ireneusz Nawrot
14.Oddzia艂 Wielkopolski - prof. 艁ukasz Dzieciuchowicz

 

Wojciech Kielan dkkSzanowni Pa艅stwo

Mi艂o nam poinformowa膰, 偶e podczas Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w TChP, kt贸re odby艂o si臋 14 sierpnia 2019   roku w Krakowie zosta艂 wybrany nowy Prezes Elekt w kadencji 2019-2021. Zosta艂 nim Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan z Wroc艂awia. 

Serdecznie gratulujemy

Biuro ZG TChP

 

 

Regulamin grantu naukowego TChP na dofinansowanie do op艂aty rejestracyjnej na 69 Kongres TChP i 48 th World Congress of Surgery

W celu uzyskania grantu na 69 Kongres  TChP nale偶y w ci膮gu 30 dni od zako艅czenia kongresu (do 15 wrze艣nia) nades艂a膰 do biura ZG TChP na adres email biuro@tchp.pl nast臋puj膮ce dokumenty

 1. potwierdzenie rejestracji na Kongres
 2. dow贸d wp艂aty op艂aty rejestracyjnej
 3. potwierdzenie uczestnictwa w kongresie (zdj臋cie identyfikatora lub certyfikat )

Tylko wp艂aty bezpo艣rednie przez uczestnika kongresu b臋d膮 akceptowane. Je偶eli op艂ata by艂a sponsorowana przez inn膮 osob臋 lub firm臋 - zwrot 50 Euro nie przys艂uguje.

W tytule maila nale偶y wpisa膰 :grant 69 Kongres 鈥 zwrot fee.

W tre艣ci maila nale偶y poda膰 numer konta w PLN, na kt贸ry ma zosta膰 zwr贸cona r贸wnowarto艣膰 50 Euro po 艣rednim kursie walut z dnia dokonywania przelewu bankowego.

O zwrot 50 Euro mog膮 si臋 ubiega膰  osoby, kt贸re zgodnie z uchwa艂膮 ZG z dnia 25.01.2019:

 1. S膮 cz艂onkami TChP
 2. Maj膮 op艂acon膮 sk艂adk臋 TChP za rok 2018 w 2018 roku.
 3. Maj膮 op艂acon膮 sk艂adk臋 za rok 2019 do ko艅ca marca 2019 roku
 4. Przedstawi膮 potwierdzenie rejestracji na Kongres, potwierdzenie op艂acenie fee i potwierdzenie udzia艂u w Kongresie ( np. Certyfikat)

Zwrot nast膮pi w ci膮gu 21 dni od nades艂anie emaila.

Po 15 wrze艣nia pro艣by o zwrot nie b臋d膮 uwzgl臋dniane.

Biuro ZG TChP

Szanowni Pa艅stwo

W pliku poni偶ej znajd膮 Pa艅stwo sprawozdanie ZG TChP za kadencj臋 2017-2019

Biuro ZG TChP

Sprawozdanie za kadencj臋 2017-2019

Szanowni Pa艅stwo

Zapraszam do pobrania broszury kongresowej z aktualnym programem 69 Kongresu TChP i 48 th World Congress of Surgery.

Broszura kongresowa

Z powa偶aniem

Biuro ZG TChP

Medtronic 20 of 35 kopia

Przy okazji kolejnych obchod贸w Europejskiego Dnia Oty艂o艣ci 2019 w Toruniu w dniach 2 -3 czerwca odby艂a si臋 druga edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Bariatria 鈥 Nowe Horyzonty II. Podczas konferencji zaprezentowany zosta艂 鈥濵odel kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem oty艂ym leczonym chirurgicznie z powodu oty艂o艣ci olbrzymiej KOS 鈥 BAR 鈥 w 艣rodowisku ekspert贸w leczenia oty艂o艣ci. Odby艂y si臋  r贸wnie偶 warsztaty dla specjalist贸w: anestezjolog贸w, psycholog贸w i dietetyk贸w, kt贸rych celem by艂o opracowanie standard贸w leczenia w terapii oty艂o艣ci z perspektywy ka偶dej specjalno艣ci. Spotkanie, kt贸re wymaga艂o przygotowania i interakcji, spotka艂o si臋 z wielkim entuzjazmem i wzbudzi艂o ch臋膰 dalszej interdyscyplinarnej wsp贸艂pracy w celu zako艅czenia prac nad standardami post臋powania. Firma Medtronic, partner technologiczny TChP  b臋dzie wspiera膰 te dzia艂ania

W trakcie 69 Kongresu TChP organizowanego razem z 48 th World Congress of Surgery zapraszamy r贸wnie偶 cz艂onk贸w Sekcji Towarzystwa Chirurg贸w Polskich na wybory nowych w艂adz poszczeg贸lnych Sekcji. Poni偶ej informacje na temat wybor贸w w Sekcjach:

Sekcja Chirurgii Endoskopowej- 11 sierpnia 2019 r. Godz.: 8.00 

Centrum ICE w Krakowie ul. Marii Konopnickiej 17,sala Aquarium

Sekcja Wideochirurgii-12 sierpnia 2019 r. Godz.: 17:45 

Centrum ICE w Krakowie ul. Marii Konopnickiej 17,sala S4 A

Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej- 12 sierpnia 2019 r. Godz.: 18:30 

Centrum ICE w Krakowie ul. Marii Konopnickiej 17,sala S4 A

Sekcja Zaka偶e艅 Chirurgicznych- 12 sierpnia 2019 r. Godz.: 17:45 

Centrum ICE w Krakowie ul. Marii Konopnickiej 17,sala S4 B

Sekcja Chirurgii Przepuklin- 13 sierpnia 2019 r. Godz.: 17:45 

Centrum ICE w Krakowie ul. Marii Konopnickiej 17,sala S4 A

Sekcja Chirurgii Urazowej i Sekcja Chirurgii Wojskowej- 13 sierpnia 2019 r. Godz.: 17:45 

Centrum ICE w Krakowie ul. Marii Konopnickiej 17,sala S4 B

Ko艂o M艂odych Chirurg贸w- 13 sierpnia 2019 r. Godz.: 17:45 

Centrum ICE w Krakowie ul. Marii Konopnickiej 17,sala S4 D

 

Biuro ZG TChP

 

Szanowni Pa艅stwo

Z dniem 24 czerwca 2019 roku, Prezes TChP - Prof. Krzysztof Pa艣nik poda艂 si臋 do dymisji.  Zgodnie ze Statutem TChP, funkcj臋 ust臋puj膮cego Prezesa pe艂ni Prezes Elekt, Prof. Marek Jackowski

      搂 26

9. Przedterminowe zako艅czenie pe艂nienia funkcji Prezesa, Prezesa 鈥 Elekta mo偶e nast膮pi膰 na osobisty wniosek lub z powodu 艣mierci Prezesa lub Prezesa 鈥 Elekta. 鈥

10.W przypadku opisanym w 搂 26 pkt 9 Statutu, w celu zachowania ci膮g艂o艣ci zarz膮dzania, w miejsce ust臋puj膮cego Prezesa Zarz膮du G艂贸wnego wst臋puje Prezes 鈥 Elekt, kt贸rego kadencja, jako nowego Prezesa, rozpoczyna si臋 z dniem ust膮pienia/艣mierci dotychczasowego Prezesa Zarz膮du G艂贸wnego i trwa 2 lata, niezale偶nie od wcze艣niejszego zako艅czenia trwaj膮cej kadencji pozosta艂ych w艂adz Towarzystwa. 鈥

Z powa偶aniem

Prezydium Zarz膮du G艂贸wnego TChP

Decyzj膮 Zarz膮du G艂贸wnego TChP, zostaje zwo艂ane WALNE ZGROMADZENIE CZ艁ONK脫W TOWARZYSTWA CHIRURG脫W POLSKICH w dniu 14 sierpnia 2019 roku, podczas 69 KONGRESU TOWARZYSTWA CHIRURG脫W POLSKICH organizowanego wraz z 48 th World Congress of Surgery.

WALNE ZGROMADZENIE odb臋dzie si臋 w CENTRUM KONGRESOWYM ICE, przy ul. Marii Konopnickiej 17 w Krakowie. Pocz膮tek WALNEGO ZGROMADZENIA wyznaczono na godzin臋 17.45.  Termin drugi wyznaczono na godzin臋 18.00, Sala numer 3 w Centrum Kongresowym ICE.

W WALNYM ZGROMADZENIU mog膮 bra膰 udzia艂 tylko cz艂onkowie z op艂aconymi sk艂adkami cz艂onkowskimi.

Uchwa艂a zwo艂uj膮ca Walne Zgromadzenie w za艂膮czniku

Uchwa艂a Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w TCHP

Jak zosta膰 cz艂onkiem TCHP?

Dowiedz si臋, jak mo偶esz zosta膰 cz艂onkiem Towarzystwa Chirurg贸w Polskich ...

CZYTAJ WI臉CEJ ...

Informacje og贸lne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurg贸w Polskich jest:

 • szerzenie zdobyczy nauki w艣r贸d chirurg贸w,
 • zach臋canie i wdra偶anie chirurg贸w do pracy naukowej,
 • wsp贸艂dzia艂anie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurg贸w we wsp贸艂pracy z Izbami Lekarskimi,
 • promowanie i u艂atwianie kontakt贸w z o艣rodkami chirurgicznymi w kraju i zagranic膮,
 • ...

Czytaj wi臋cej ...

Kalendarz wydarze艅

Lipiec 2020
P W C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Partnerzy