Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

 • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
 • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
 • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
 • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
 • reprezentowanie chirurgii polskiej i członków Towarzystwa w kraju i zagranicą,
 • wydawanie miesięcznika pt.: „Polski Przegląd Chirurgiczny" oraz powoływanie jego redakcji i komitetu redakcyjnego,
 • współudział w powoływaniu konsultantów (doradców) w zakresie chirurgii i współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
 • opiniowanie programów nauczania przed- i podyplomowego w zakresie chirurgii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin chirurgicznych, w których prowadzona jest specjalizacja.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z przewodniczącymi oddziałów i sekcji,
 • współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii,
 • wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz chirurgów,
 • organizowanie zebrań naukowych,
 • organizowanie co 2 lata zjazdów naukowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
 • współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno - bytowych swoich członków,
 • czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach poprzedzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie chirurgii w kraju współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii.

 

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO TChP w kadencji 2021-2023
 

PREZYDIUM:

prof. Wojciech Kielan– PREZES 

- WICEPREZES

prof. Krzysztof Zieniewicz - PREZES ELEKT

prof. Marek Jackowski - PAST PREZES

 - SEKRETARZ GENERALNY

- SKARBNIK

 

Członkowie wybieralni ZG TChP w kadencji 2021-2023

 1. prof. Tomasz Banasiewicz
 2. prof. Zbigniew Gałązka
 3. prof. Krzysztof Grabowski
 4. prof. Jacek Karoń
 5. prof. Aleksander Konturek
 6. prof. Krzysztof Leksowski
 7. prof. Zbigniew Lorenc
 8. prof. Piotr Richter
 9. prof. Janusz Strzelczyk
 10. prof. Antoni Szczepanik

 

Przewodniczący Oddziałów Terenowych w kadencji 2021-2023:

1.Oddział Białostocki – prof. Jacek Dadan
2.Oddział Bydgosko - Toruński - prof. Jacek Szeliga
3.Oddział Dolnośląski - dr hab. n. med. Paweł Domosławski
4.Oddział Gdański – dr hab.n.med. Wojciech Makarewicz
5.Oddział Krakowski - dr. n. med. Czesław Osuch
6.Oddział Lubelski – dr n.med. Jarosław Furtak
7.Oddział Łódzki - prof. Adam Durczyński
8.Oddział Opolski - dr n. med. Jacek Hobot
9.Oddział Podkarpacki - dr n. med. Wojciech Skibiński
10.Oddział Śląski – prof. Marek Kawecki
11.Oddział Świętokrzyski - dr n. med. Łukasz Nawacki
12.Oddział Warmińsko - Mazurski – dr n.med. Paweł Lech
13.Oddział Warszawski - Prof. dr hab.n.med. Ireneusz Nawrot
14.Oddział Wielkopolski - dr hab.n.med. Łukasz Krokowicz

 

Przewodniczący Sekcji w kadencji 2021-2023:

1. Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej – prof. Jacek Gawrychowski
2. Sekcja Chirurgii Endoskopowej – prof. Mirosław Szura
3. Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej – prof. Wiesław Tarnowski
4. Sekcja Chirurgii Wojskowej i urazowej – Prof. Mirosław Dziekiewicz
5. Sekcja Zakażeń Chirurgicznych – dr n.med. Dariusz Kawecki
6. Sekcja Wideochirurgii – prof. Michał Pędziwiatr
8. Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego – Prof. Maciej Słodkowski
9. Sekcja Przepuklin - Prof. Maciej Śmietański
10. Sekcja Oparzeń – dr hab.n.med. Dariusz Waniczek
11. Sekcja Chirurgii Rekonstrukcyjnej – dr n. med. Rafał Ulczok
12. Sekcja chirurgii trzustki- dr hab. n. med. Stanisław Hać

 

Główna Komisja Rewizyjna 2021-2023:

 1. dr n. med. Grzegorz Kowalski
 2. prof. Sławomir Nazarewski
 3. dr n.med. Jacek Piątkowski
 4. prof. Krystyn Sosada
 5. dr n. med. Robert Tarnawa 

 

Sąd Koleżeński 2021-2023:

 1. dr Miłosz Dobrygowski
 2. dr n. med. Lech Gustaw
 3. dr n. med. Jacek Kocot
 4. dr n. med. Tomasz Kruszyna
 5. dr n.med. Julia Rudno-Rudzińska

 

Przedstawiciel Koła Młodych Chirurgów:

1. dr n.med. Mateusz Majewski

Przewodniczący Elekt Koła Młodych Chirurgów:

1. dr n. med. Wiktor Krawczyk

Konsultant krajowy ds. Chirurgii ogólnej

1. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

 

 

Komisje TCHP

Nowi Przewodniczący Komisji zostaną wkrótce wybrani.

 

Komisja ds. nauki – 

Komisja ds. kształcenia podyplomowego - 

Komisja ds. socjalno –zawodowych - 

Komisja historyczna - 

Komisja statutowa - 

Komisja interwencyjna- 

Komisja ds. Członków Honorowych – 

Komisja ds. praktyki klinicznej i jakości leczenia - 

Komisja stypendialna - 

 

 

 

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Kalendarz wydarzeń

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partnerzy