Zapraszamy do zapoznaia się ze sprawozdaniem Zarządu Głównego za kadencję 2021-2023

Sprawozdanie

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym program 71 Kongresu TChP

Program ostateczny

Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich popiera  kandydaturę Pana Profesora Mansura Rahnama do Rady Doskonałości Naukowej II Kadencji 2024-2027 w dyscyplinie nauki medyczne .
 
 
Z poważaniem
Wojciech Kielan

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją programu szczegółowego 71 Kongresu TChP

Program szczegółowy

Biuro ZG TChP

Szanowni Państwo, członkowie Stowarzyszenia

Zwracam się z prośbą o zweryfikowanie swoich danych ( głównie adresów e-mail) w systemie RADON. Termin upływa 31 lipca, tj. w najbliższy poniedziałek. Jest to konieczne ze względu na zbliżające się wybory do RDN - Rady Doskonałości Naukowej, która działa na rzecz rozwoju nauki ( uzyskanie stopni i tytułów naukowych). Brak w systemie prawidłowego adresu e-mail uniemożliwi wzięcie udziału w wyborach, pozbawiając Państwa prawa głosu. Karty wyborcze będą przesyłane na zaaktualizowane adresy mailowe.
Dla ułatwienia podaję link do strony https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn23/voter/list
oraz schemat procedury aktualizacji danych w systemie RADON
1. imię i nazwisko
- szukaj
- zweryfikuj dane
2. wpisz pesel
- akceptuj regulamin
- dalej
3. komunikat o braku e-mail
- zgłoś do aktualizacji

Dziękuję i łączę pozdrowienia dla wszystkich Państwa

Prof. Adam Dziki

Miło nam poinformować o wielkim wyróżnieniu dla Sekretarza Generalnego TChP, Prof. Adama Dzikiego. 

Został zaproszony do wygłoszenia wykładu "‪Gardner W. Smith, M.D. Lectureship" w Uniwersytecie Johns Hopkins w Baltimore w październiku tego roku ‪w Department of Surgery - Grand Rounds. Będzie to jedyny wykład w tym dniu w Johns Hopkins. To duży zaszczyt dla Pana Profesora i docenienie polskiej chirurgii. 

Gratulacje

Biuro ZG TChP

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Z wielką radością pragniemy poinformować o ważnym osiągnięciu naszego czasopisma "Polski Przegląd Chirurgiczny / Polish Journal of Surgery" (ISSN: 0032-373X). Po trzech latach obecności i oceny w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) wchodzącej w skład Web of Science, zdobyliśmy odpowiedni wskaźnik wpływu oraz uzyskaliśmy kwalifikację do nadania Impact Factor. W raporcie Journal Citation Report 2023 nasze czasopismo Polski Przegląd Chirurgiczny otrzymało Impact Factor wynoszący 0,6.

Wskaźnik Impact Factor jest uznawany za jedno z najważniejszych narzędzi pomiaru wpływu i znaczenia czasopisma w globalnym środowisku naukowym. Osiągnięcie Impact Factor stanowi potwierdzenie wysiłków, jakie Redakcja czasopisma oraz Wydawca Index Copernicus wkładają w publikację i promocję innowacyjnych badań oraz rozwiązań w dziedzinie chirurgii, zarówno z polskich, jak i zagranicznych ośrodków medycznych i badawczych.

Wskaźnik Impact Factor przynosi wiele korzyści zarówno czasopismu, jak i autorom publikującym w nim swoje prace. Oto kilka z tych korzyści:

  1. Prestiż i uznanie: Impact Factor stanowi miarę jakości naukowej czasopisma. Posiadanie Impact Factor potwierdza znaczenie czasopisma i świadczy o jego wpływie na rozwój danej dziedziny nauki, a także o międzynarodowym uznaniu.
  2. Zwiększona widoczność i cytowalność prac: Czasopisma o wysokim Impact Factor przyciągają uwagę badaczy i naukowców z całego świata, którzy poszukują aktualnych i istotnych publikacji do cytowania w swoich własnych pracach. Autorzy publikujący w czasopismach o wysokim Impact Factor zwiększają widoczność swoich badań.
  3. Dotarcie do szerszego grona naukowców: Impact Factor ma bezpośredni wpływ na dotarcie do szerszego środowiska naukowego, co sprzyja wymianie wiedzy, naukowym dyskusjom oraz nawiązywaniu nowych kontaktów.
  4. Wspieranie rozwoju kariery naukowej: Artykuły opublikowane w czasopismach o wysokim Impact Factor są uznawane za istotne osiągnięcia, które mogą przyczynić się do awansu zawodowego, uzyskania grantów badawczych oraz zdobycia reputacji ekspertów w danej dziedzinie.
  5. Zwiększenie punktacji MEiN: Wartość Impact Factor ma bezpośredni wpływ na wynik punktowy czasopisma w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Aktualnie "Polski Przegląd Chirurgiczny" posiada 100 punktów w tym wykazie. Dzięki Impact Factor istnieje duża szansa na uzyskanie wyższego wyniku.

Chcielibyśmy podkreślić, że pomimo osiągnięcia tego strategicznego celu, Redakcja i Wydawca Index Copernicus deklarują kontynuację konsekwentnej polityki wydawniczej, opartej na wysokich standardach publikacji naukowych oraz dalszy rozwój czasopisma. Oczekujemy z niecierpliwością nowych artykułów i badań, które mogą wnieść istotny wkład w rozwój czasopisma i przyczynić się do wzrostu Impact Factor w kolejnych latach. Liczymy również na dalsze cytowanie już opublikowanych prac.

Dziękujemy za Państwa wsparcie, które przyczynia się do funkcjonowania "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego / Polish Journal of Surgery" (ISSN: 0032-373X) na najwyższym poziomie, promowania innowacyjnych badań oraz wzrostu znaczenia środowiska naukowego skupionego wokół Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Z wyrazami szacunku,

Redaktor Naczelny Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z programem 71 Kongresu TChP.

Program może jeszcze ulegać modyfikacjom.

Wersja programu na dzień 28.06.2023.

Program szczegółowy

Biuro ZG TChP

Szanowni Państwo

Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich uchwałą z dnia 5 czerwca 2023 zostaje zwołane Walne Zgromadzenie Członków TChP.

Walne Zgromadzenie odbędzie się podczas 71 Kongresu TChP w dniu 22 września we Wrocławiu.

Prosimy o zapoznanie się z uchwałą.

Uchwała zwołująca Walne Zgromadzenie Członków TChP

Biuro ZG TChP

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Partnerzy