List otwarty polskich chirurgów

NFZ zmieniając wyceny procedur chirurgicznych pogłębi dramatyczny stan kadrowy polskiej chirurgii i utrudni dostęp pacjentom do operacji chirurgicznych.

Oddziały chirurgiczne w Polsce to miejsce, gdzie wykonuje się najwięcej zabiegów operacyjnych, w tym zdecydowaną większość operacji ratujących życie pacjentów. Ich funkcjonowanie jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego kraju, codziennie odbywa się w nich kilka tysięcy operacji. Prawidłowe funkcjonowanie oddziałów chirurgicznych to również podstawa udzielania pomocy medycznej w sytuacjach klęsk, katastrof czy innych masowych zdarzeń.

Niestety, od lat obserwujemy postępujące marginalizowanie roli i miejsca chirurgii. Wyceny procedur chirurgicznych są często poniżej realnych kosztów ich wykonania, oddziały chirurgiczne, chcące leczyć dobrze wszystkich pacjentów wymagających leczenia operacyjnego, są jednymi z najbardziej deficytowych oddziałów Szpitali. Działalność tych oddziałów jest powodem zwiększających się zadłużeń szpitali. Powoduje to, iż praca chirurgów, kiepsko przez szpitale wyceniana i opłacana, traktowana jako „zło konieczne” staje się coraz bardziej frustrująca i mniej atrakcyjna. Najlepszym tego potwierdzeniem, choć dramatycznie smutnym i groźnym, jest zmniejszanie się liczby aktywnych chirurgów, coraz wyższa średnia wieku w tej grupie zawodowej (prawie 60 lat!) oraz fakt, iż połowa miejsc dla młodych lekarzy chcących specjalizować się w chirurgii jest nieobsadzona. Nie ma chętnych do robienia tej specjalizacji! Młodzi ludzie doskonale widzą, jak traktowana jest ta kluczowa specjalizacja medyczna i nie chcą wiązać z nią swojej przyszłości. Realnie, tak po prostu, oznacza to, że za kilka lat część osób w stanie zagrożenia życia, potrzebujących pomocy, może tej pomocy po prostu nie dostać i umrzeć szukając bezskutecznie ratunku.

Pomimo tej katastrofalnej sytuacji, pomimo pełnej wiedzy rządzących o tym problemie od wielu lat, kadencji i rządów poza pustymi deklaracjami i frazesami nie dzieje się nic. Jako środowisko chirurgiczne piszemy kolejne pisma, prośby apele i propozycje do NFZ, Ministerstwa Zdrowia i innych instancji, najczęściej bez żadnych reakcji, bez żadnego odzewu, a kolejne działania sprawiają wrażenie dalszego pogarszania sytuacji. Przykładem może być kuriozalna propozycja NFZ dotycząca wyceny procedur, opublikowana w ostatnich dniach, w której to propozycji stają się one jeszcze bardziej deficytowe! Jak w tej sytuacji można planować wprowadzenie nowych technik chirurgicznych, które muszą być droższe niż techniki klasyczne stosowane obecnie. Absolutnie karygodny jest również tryb i forma działań ze strony NFZ. Propozycja zmian, tak ważnych, mogących decydować o zdrowiu i życiu setek tysięcy osób, każdego z pacjentów, została przedstawiona 28 czerwca. Czas jaki wyznaczono na zgłaszania wszelkich uwag to 7 dni. Dosłownie siedem dni!!! To nie tylko nie daje czasu na profesjonalne, rzetelne przygotowania, ale jest przykładem lekceważenia środowiska, kolejnym policzkiem pokazującym, że nikt nie chce tak naprawdę rozmawiać.

Po raz kolejny wzywamy osoby odpowiedzialne ze strony NFZ i MZ do prawdziwych, rzetelnych i realnych rozmów. Do pilnej reakcji na pogarszający się dostęp do opieki chirurgicznej, reakcji na sytuację, w której zagrożone jest i będzie zdrowie i życie Polaków.

Wszystkich zaś prosimy o wsparcie tego apelu. O pytania, listy, maile do swoich posłów, senatorów, do Ministerstwa czy NFZ. Pytania, dlaczego igra się ze zdrowiem i życiem nas wszystkich. Bo, choć nie życzymy tego nikomu, każdy może stać się choćby jutro pacjentem oddziału chirurgicznego. Chodzi o to, żeby te Oddziały jeszcze wtedy były.

Żądamy wreszcie dyskusji i decyzji uzgodnionych wspólnie ze środowiskiem chirurgicznym, które powinny doprowadzić do tego, aby oddziały chirurgiczne były dostatecznie finansowane, aby specjalizacja chirurgiczna przez to była atrakcyjna dla młodych lekarzy i by wspólne działania doprowadziły do podniesienia poziomu chirurgii w naszym kraju.

W imieniu polskich chirurgów- Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Partnerzy