Szanowni Członkowie Towarzystwa Chirurgów Polskich,

Czytelnicy Polskiego Przeglądu Chirurgicznego,

            W imieniu Komitetu Naukowego mam olbrzymią przyjemność poinformować Państwa, że nasze pismo zostało bardzo wysoko ocenione przez Komitet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. oceny jednostek naukowych i czasopism. Polski Przegląd Chirurgiczny otrzymał 14 pkt MNiSW. Maksymalna liczba punktów dla pism w tej kategorii wynosi 15 pkt.

Szanowni Państwo

Składki członkowskie TChP na rok 2016 pozostają bez zmian:

180 zł - dla Członków Zwyczajnych

90 zł - dla Członków Kandydatów ( chirurgów w trakcie specjalizacji )

Składkę członkowską za rok 2016 należy wpłacać na konto Towarzystwa Chirurgów Polskich:

BANK MILLENIUM
69 1160 2202 0000 0001 7352 6548

w tytule przelewu wpisując: Oddział TChP, do którego Państwo należycie, imię i nazwisko Członka TChP ( nie osoby wpłacającej),  pełny adres, rok za który wpłacana jest składka.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z raportem demograficznych na temat sytuacji chirurgów w Polsce. Raport został przygotowany w kadencji 2013-2015 przez Przewodniczącego Komisji ds. Socjalno-Zawodowych, Prof. Józefa Kładnego.

Biuro Zarządu TChP

Raport demograficzny

Z ogromnym żalem żegnamy Wybitnego Chirurga, Naukowca, Wspaniałego Człowieka, Nauczyciela wielu pokoleń chirurgów.

Prof zw. dr hab. med. Zygmunta Mackiewicza

Doktora honoris causa UMK, Prezesa TCHP w latach 1997-1999, Kierownika Katedry Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Bydgoszczy w latach 1978-2001, Członka Honorowego Towarzystwa Chirurgów Polskich i Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego, Przewodniczącego Sekcji Chirurgii Serca Klatki Piersiowej i Naczyń w latach 1983-1985, autora licznych publikacji oraz pionierskich operacji z zakresu chirurgii naczyń i przepuklin, współtwórcę Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Jej Wieloletniego Prorektora.

Spoczywaj w Pokoju Profesorze, Drogi Przyjacielu.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom,

wyrazy szczerego współczucia i żalu

składa

Prezes i Zarząd Główny TCHP w imieniu Polskich Chirurgów.

Szanowni Państwo

W dniu 11 września 2015 w Lublinie podczas 67 Kongresu TChP odbyło się Walne Zgromadzenie Członków TChP.

Poniżej znajdą Państwo protokół z Walnego Zgromadzenia oraz protokoły komisji skrutacynej z wyborów władz TChP w kadencji 2015-2017 oraz wyboru Prezesa Elekta.

Z poważaniem

Biuro Zarządu TChP

Protokół Walne Zgromadzenie

Protokół_ Prezes Elekt

Protokół_ Zarząd Główny

Protokół_Sąd Koleżeński

Protokół_Komisja Rewizyjna

 

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

Towarzystwo Chirurgów Polskich od kilku lat rozwija współpracę z Towarzystwem Chirurgów Niemieckich. Owocem tej współpracy jest zaproszenie naszego Towarzystwa jako partnera najbliższego Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów. Kongres odbędzie się w Berlinie w dniach 26 – 29 kwietnia 2016 roku. Polscy chirurdzy są zwolnieni z opłaty Zjazdowej, a Zarząd Towarzystwa Chirurgów Polskich podjął decyzję o pokryciu kosztów hotelu dla około 30 członków TCHP. Warunkiem udziału jest prezentacja pracy naukowej w formie plakatu. Zwracamy się z prośbą i propozycją zwłaszcza do młodych członków naszego Towarzystwa o przysyłanie streszczeń w języku angielskim na adres email; adziki@wp.pl

Prace zakwalifikowane będą mogły być zaprezentowane podczas kongresu w Berlinie, a Autorzy poza pokryciem kosztów podróży nie będą musieli płacić ani za udział w Kongresie ani za pobyt w hotelu.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w tym zjeździe.

Termin nadsyłania streszczeń – 25 październik 2015

Prof. Adam Dziki,       Prof. Jan Kulig,           Prof. Grzegorz Wallner

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym programem 67 Kongresu TChP.

Program naukowy 67 Kongres TChP

Szanowni Państwo

W trakcie 67 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków TChP.

Zapraszamy w dniu 11 września 2015 do Lublina.

Poniżej znajdą Państwo zaproszenie Prezesa TChP, Prof. Grzegorza Wallnera oraz program zebrania.

Biuro Zarządu TChP

Zaproszenie Walne Zgromadzenie Członków TChP

Program Walnego Zgromadzenia Członków TChP

Szanowni Państwo

Streszczenia są oceniane przez Komitet Naukowy (Komisje Ekspertów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki). Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy do 31.07.2015 r.

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na monitorach dotykowych. Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 31.08.2015 r.

Biuro Zarządu TChP

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Partnerzy