Kalendarz wydarzeń

V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa ,,Powiatowy Oddział Chirurgiczny”- ,,Casus”

V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa ,,Powiatowy Oddział Chirurgiczny”- ,,Casus”

Komitet organizacyjny zaprasza do udziału w Konferencji lekarzy chirurgów z klinik i oddziałów chirurgicznych z terenu całej Polski. Zaplanowano przedstawienie 24-26 prac kazuistycznych ze wszystkich dziedzin chirurgii, które zostaną wygłoszone w trzech sesjach naukowych. Po każdej sesji odbędzie się 20-30 minutowa konferencja okrągłego stołu z udziałem wybitnych przedstawicieli chirurgii polskiej omawiająca zaprezentowane doniesienia. Zaplanowano osobną sesję dla młodych lekarzy
w okresie specjalizacji z chirurgii ogólnej. Celem spotkania jest integracja środowiska chirurgicznego, konfrontacja doświadczeń i spostrzeżeń lekarzy chirurgów z ośrodków akademickich i szpitali terenowych. Termin nadsyłania prac do ogłoszenia upływa z dniem 15.04.2015 r. Prace wygłoszone podczas konferencji będą ogłoszone drukiem. Prace proszę przesyłać na adres organizatora w formie pisemnej (wydruk komputerowy) i elektronicznej (płyta CD). Zainteresowani drukiem pracy powinni przedstawić również streszczenie pracy
w języku polskim i w języku angielskim. Praca powinna zawierać również 3-5 słów kluczowych

Organizator:
Zespół Oddziału Chirurgicznego w Krotoszynie, Oddział Wielkopolski Towarzystwa Chirurgów Polskich, Oddział Dolnośląski Towarzystwa Chirurgów Polskich, Fundacja ,,Szpital Powiatowy w Krotoszynie”

Data:
05.06.2015 r.

Miejsce obrad:
Zajazd – Hotel ,,Pod Szyszkami”, ul. Zdunowska 160, 63-700 Krotoszyn

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Andrzej Milewski

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Oddział Chirurgiczny w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 21, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 582 14 20, godz.9:00-15:00

chirurgia.krotoszyn@wp.pl


Termin nadsyłania prac do kwalifikacji udziału w konferencji upływa dnia 15.03.2015 r.

Adresy hoteli:

1. Hotel- Zajazd,,Pod Szyszkami”, ul. Zdunowska 160, 63-700 Krotoszyn,
tel. 500 283 472, 62 722 70 00, www.podszyszkami.pl, recepcja@podszyszkami.pl,
ceny pokoi od 130 do 200 pln

2. Hotel ,,Wawrzyniak”, Perzyce 46, 63-760 Zduny, tel. 62 721 43 00, www.wawrzyniak.net.pl, ceny pokoi od 170 do 200 pln

3. Hotel ,,Wodnik”, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 00 10, 694 413 427,
www.wodnikhotel.pl, ceny pokoi od 140 do 240 pln

4. Hotel ,,Krotosz”ul. Mickiewicza 44, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 43 06,
www.hotel-krotosz.com.pl, ceny pokoi od 110 do 200 pln (możliwość negocjacji)

5. Hotelik ZSP nr 1, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn wejście G, II piętro,
tel. 62 725 32 75, ceny pokoi od 25 do 50 pln, zsp1krot@op.pl

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Partnerzy