Kalendarz wydarzeń

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Obrzęk chłonny. Patofizjologia, Diagnostyka, Leczenie.

Postępowanie z pacjentami obciążonymi chorobami układu chłonnego, nadal przysparza lekarzom wiele problemów nie tylko diagnostycznych, ale również terapeutycznych.

Celem konferencji jest przedstawienie tematyki związanej z diagnostyką i leczeniem chorób układu limfatycznego.

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów a także wszystkie osoby zainteresowane problemami obrzęku limfatycznego.

Jest to pierwsze, z cyklu planowanych spotkań, mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat opieki nad pacjentami z chorobami układu chłonnego.

Konferencja łączy wystąpienia znakomitych wykładowców zajmujących się w swojej codziennej praktyce lekarskiej chorobami układu chłonnego, z zajęciami praktycznymi w zakresie kompresjoterapii.


Konferencja będzie trwała 2 dni. Otwiera ją wykład inauguracyjny, kolejny dzień to wykłady krajowych i zagranicznych ekspertów w zakresie obrzęku limfatycznego oraz zajęcia praktyczne z kompresjoterapii. Zakończenie konferencji nastąpi w godzinach wieczornych.

Konferencja ma charakter międzynarodowy i jest pierwszym, unikatowym wydarzeniem, w którym udział potwierdzili światowej rangi specjaliści zajmujący się leczeniem pacjentów z obrzękiem limfatycznym. Do tej pory w Polsce nie miały miejsca podobne zjazdy, których tematyka w kompleksowy sposób obejmowałaby zagadnienie obrzęku limfatycznego. Co więcej, planujemy cykliczność tych spotkań oraz wypracowanie standardu opieki nad pacjentami z chorobami układu chłonnego.


Organizator:

  • Sekcja Limfologiczna Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
  • Zakład Angiologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


Data:
22.04.2016 – 23.04.2016


Miejsce:

Gmach Główny Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. Andrzej Szuba


Adres Komitetu Organizacyjnego:

Zakład Angiologii

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Konferencja@limfo.eu

Strona www konferencji: www.limfo.eu

 

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Partnerzy