Kalendarz wydarzeń

EDS Postgraduate Course in Wroclaw

Kurs organizowany jest wspólnie z Europejskim Towarzystwem Chirurgii Układu Pokarmowego (European Digestive Surgery). Europejskie Towarzystwo Chirurgii Układu Pokarmowego jest organizacją zrzeszoną w United European Gastroenterology Federation (UEGF). Jednym z jej celów jest edukacja i promocja chirurgii opartej na dowodach (evidence based medicine; EBM) wśród chirurgów krajów europejskich. Cel ten realizuje poprzez coroczną organizację kursów podyplomowych. Dotychczas kursy takie odbyły się w Kownie, Belgradzie, Cluj-Napoca, Rydze i Lublinie. Wykładowcami kursu będą zarówno członkowie Rady EDS (zwykle z krajów zachodniej części Europy), jak i autorytety w dziedzinie chirurgii układu pokarmowego z Polski.W programie przewidywane są sesje poświęcone chirurgii górnego odcinka układu pokarmowego, trzustki i jelita grubego a także żołądka i odbytnicy. Poruszane będą zagadnienia dot. leczenia choroby Crohna oraz zapalenia jelit. Szerokie spektrum omawianych zagadnień stwarza niezwykłą szansę na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie chirurgii układu pokarmowego.

Organizator: European Digestive Surgery

Oddział Chirurgii Onkologicznej I
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Biuro Kongresów Skolamed

Data: 5-7 maja 2016 r.

Miejsce: Wydział Farmacji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:prof. dr hab. Marek Bębenek

Adres Komitetu Organizacyjnego: Oddział Chirurgii Onkologicznej I
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

tel. +48 71 368 93 00, +48 71 368 93 01, fax +48 71 368 93 09
e-mail: marek.bebenek@onkomed.pl

www.eds-wroclaw2016.skolamed.pl

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Partnerzy